تماس

یادگیری اصولی صادرات تجربه محور و رسیدن به فروش

استراتژی تامین کالا ، بازارسازی ، مذاکره با مشتری

پیام ما ساده و شفاف است درک جایگاه ایران به عنوان دومین کشور دنیا از لحاظ تعداد همسایه ، همچنین راه های آبی در شمال و جنوب کشور و هزینه پایین انرژی فرصت درخشانی برای مسیر ثروت و ارز آوری برای شما به وجود می آورد تا جایی که غیر از رقم صادراتی امروز ۶۰ میلیارد دلار پتانسیل  صادراتی داریم اما به شرط داشتن علم روز ، پشتکار و یک مربی با تجربه امکان تصاحب بازارهای جهانی  وجود دارد.

Image
×

حساب کاربری

برای استفاده از خدمات صادرات 98، وارد حساب کاربری خود شوید.
question