تماس

یادگیری اصولی صادرات تجربه محور و رسیدن به فروش

استراتژی تامین کالا ، بازارسازی ، مذاکره با مشتری

پیام ما ساده و شفاف است درک جایگاه ایران به عنوان دومین کشور دنیا از لحاظ تعداد همسایه ، همچنین راه های آبی در شمال و جنوب کشور و هزینه پایین انرژی فرصت درخشانی برای مسیر ثروت و ارز آوری برای شما به وجود می آورد تا جایی که غیر از رقم صادراتی امروز ۶۰ میلیارد دلار پتانسیل  صادراتی داریم اما به شرط داشتن علم روز ، پشتکار و یک مربی با تجربه امکان تصاحب بازارهای جهانی  وجود دارد.

Image

این دوره ها کاملا اختصاصی و منحصر به فرد است که کمتر تاجری حاضر به ارائه آن است

گام های اولیه تجارت از اینجا شروع می شود

روش اعتبار سنجی مشتری خارجی
۳ فروردین ۱۴۰۲
مشاهده دوره ۹۹۹,۰۰۰ تومان
استراتژی متقاعدسازی مشتری
۲۹ اسفند ۱۴۰۱
مشاهده دوره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استراتژی انتخاب کشور صادراتی
۲۹ اسفند ۱۴۰۱
مشاهده دوره ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قرار است تمرکز شما، فقط بر روی رشد و موفقیت کسب و کارتان باشد.

با خدمات ما به تجارت خود شتاب بدهید

برنامه بازاریابی ۲۰۲۲
۱۳ دانشجو ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حجره تاجران طلایی
۲۴۸ دانشجو ۳۰۰,۰۰۰ تومان
درخواست مشاوره سودمند اختصاصی
۴۳ دانشجو ۵۰۰,۰۰۰ تومان